Konieczność opracowywania i wdrażania innowacji to elementarna kwestia omawianego zagadnienia. Inną, nie mniej ważną sprawą jest generowanie środowiska, by tworzyć rozwiązania, które są potrzebne na rynku usługowym. Polscy przedsiębiorcy mają więc przed sobą szerokie perspektywy. Aby wesprzeć ich usługi, my oferujemy swoje. Kierujemy się następującymi wytycznymi:

  • po pierwsze – audyt – czyli wczytywanie się oraz analizowanie pożądanych przez zleceniodawców rezultatów, opinia o ich firmie w kontekście zarówno naukowym, jak i ekonomicznym, poszerzenie zdobytych informacji i wiedzy, zmaksymalizowanie badawczych możliwości, a także wskazówki dotyczące rozmaitych rozstrzygnięć względem opatentowania;
  • po drugie – sporządzanie dokumentacji – zebranie wszystkich dokumentów dotyczących: powstawania działalności i przebiegu jej funkcjonowania na rynku, wniosków o dotacje finansowe, potwierdzających posiadanie własności intelektualnej, pism przedstawiających dany proces jako innowacyjny i patentowy;
  • po trzecie – zarządzanie – opisanie potrzebnych zmian lub interpretacja aktualnego rozwoju firmy, unowocześnienie organizacji przedsiębiorstwa, wprowadzenie metod do przyjęcia projektów B+R, wspieranie tych projektów, a także sprzedaży zleceniodawcy metodą „know-how”; i wreszcie, po czwarte – pozyskiwanie zasobów – pomoc w zdobywaniu kontaktów z innymi przedsiębiorcami i inwestorami, przez co i zawiązywanie współpracy, wskazywania miejsc i osób, które mogą przyczynić się do poszerzenia budżetu innowacyjnych przedsięwzięć, kreatywna pomoc w tworzeniu nowoczesnych technologii i wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań, czego rezultatem jest najczęściej prędkie pozyskiwanie zakładanych rezultatów.

Finance Group sp. z o. o.
Ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
NIP 8851634950
Kontakt:
biuro @ finance-group.pl
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22
O Finance Group
Regulamin
Kariera
Preinkubacja

Formularz kredytowy
Formularz ubezpieczeniowy

Newsletter

Akceptuje Regulamin