Tworzenie oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych nakładów kapitałowych. Ekonomiści nie bez powodu uważają, iż najlepszą możliwą do przyjęcia strategią finansową jest utworzenie mieszanej struktury kapitału. Korzystanie dodatkowo z kapitału obcego przynosi znacznie większe profity niż w przypadku posiłkowania się wyłącznie środkami własnymi, bowiem mamy tu do czynienia z dodatnim efektem dźwigni finansowej. Najczęściej jednak, aby móc skorzystać z finansowania kapitałem obcym należy uiścić na rzecz instytucji naliczone odsetki od przyznanej kwoty długu.  Z uwagi na bariery finansowe czyhające na przedsiębiorców oraz tych, którzy chcą zaistnieć na rynku, prowadzone są liczne programy wspierania przedsiębiorczości i przedsiębiorstw. Istotną rolę w zakresie polepszenia sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych, wpierania ich rozwoju oraz stabilizacji pozycji na rynku odgrywają dotacje państwowe i unijne przeznaczane na ten cel. Istotą dotacji jest nieodpłatna i bezzwrotna pomoc w zakresie finansowania, udzielana podmiotom na rozpoczęcie bądź poszerzenie działalności. Aby uzyskać środki z tego źródła należy spełnić szereg wymogów formalno-prawnych stawianych przed kandydatami. Natura procesu przyznawania dotacji jest złożona i obwarowana prawnie, lecz mimo to warto poświęcić jej czas. Pozyskane środki  bez wątpienia są opłacalnym sposobem finansowania inwestycji m.in. ze względu na jednostronny charakter takiego świadczenia. Dotowanie podmiotów gospodarczych leży w gestii Unii Europejskiej, Urzędów Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Finance Group sp. z o. o.
Ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
NIP 8851634950
Kontakt:
biuro @ finance-group.pl
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22
O Finance Group
Regulamin
Kariera
Preinkubacja

Formularz kredytowy
Formularz ubezpieczeniowy

Newsletter

Akceptuje Regulamin