Finance Group sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnym przygotowaniem wniosków oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej w procesie pozyskania dofinansowania działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Kluczowym działaniem w procesie niwelowania zależności osób niepełnosprawnych od świadczeń społecznych jest przyznawanie dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy mogą ubiegać się o kwotę dofinansowania sięgająca nawet 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (wysokość dotacji wynosi na chwilę obecną ok. 51,5 tys zł). Wydatki kwalifikowane w ramach przyznanych środków przeznaczone mogą zostać na cele określone w sporządzonej umowie.
Zasady otrzymania dofinansowania z funduszy publicznych, treść wniosku i tryb ich rozpatrywania określa rozporządzenie ministra pracy i pomocy społecznej. Chęć racjonalnego gospodarowania publicznymi pieniędzmi objawia się w restrykcyjnej procedurze przyznawania środków z funduszu, a ich wysokość podlega negocjacjom. Istotne jest więc poprawne sformułowanie wniosku oraz sporządzenie odpowiedniej specyfikacji działalności. Finance Group sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnym przygotowaniem wniosków oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej w procesie pozyskania dofinansowania, w oparciu o elementy oceny, które brane są pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych jest jednym z podstawowych zagadnień planu polityki społecznej. Obecnie odchodzi się od roli państwa opiekuńczego na rzecz obiektywnie efektywniejszej metody, jaką jest gwarancja praw osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Likwidacja barier socjoekonomicznych, a co za tym idzie popularyzacja zatrudnienia ludzi z ograniczoną sprawnością jest realizowana w ramach działań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Od 1993 r. łączne wydatki Funduszu na realizację programów dotyczących wyrównywania szans na rynku pracy objęły kwotę ponad 3,5 mld złotych. 

Finance Group sp. z o. o.
Ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
NIP 8851634950
Kontakt:
biuro @ finance-group.pl
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22
O Finance Group
Regulamin
Kariera
Preinkubacja

Formularz kredytowy
Formularz ubezpieczeniowy

Newsletter

Akceptuje Regulamin