Od 1 maja 2004 r. Polska należy do kręgu państw członkowskich Unii Europejskiej i w związku z tą akcesją faktyczni jak i potencjalni przedsiębiorcy mają możliwość realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Bezzwrotna pomoc finansowa w formie dotacji stanowi istotny element polityki spójności, wspomaga bowiem działania zmierzające do ujednolicenia warunków ekonomicznych jaki i społecznych na całym obszarze Unii Europejskiej. Zasoby unijne pomimo kwot rzędu miliardów złotych charakteryzują się pewną ograniczonością. Ze względu na zaistniały fakt, pozyskanie środków z tegoż źródła wiąże się z koniecznością przystąpienia do procedury kwalifikacyjnej, która składa się z kilku etapów.  Począwszy od sformułowania projektu, dobór odpowiedniego programu oraz poprzez opracowanie i złożenie stosu dokumentów aplikacyjnych oczekiwać możemy na ostateczny werdykt w sprawie przyznania środków. Już na etapie tworzenia projektu należy mieć na uwadze, iż kapitał z funduszy unijnych przeznaczany jest na konkretne cele i obszary wsparcia (dofinansowanie obejmuje wyłącznie wydatki i koszty kwalifikowane), wobec czego wielce istotną kwestią jest identyfikacja celu ostatecznego i odpowiednie jego przedstawienie. Zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz bezbłędne wypełnienie wniosku jest niezbędne by móc ubiegać się o wspomniane środki. W wyniku złożonej procedury wyłonione zostają tylko najbardziej obiecujące przedsięwzięcia, warto więc skorzystać z pomocy specjalistów w tej dziedzinie. Finance Group sp. z o.o.   wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów zgłaszających swe pomysły, sprawnie i skutecznie przeprowadzając ich przez cały proces naboru. Usługi związane z pozyskiwaniem dotacji unijnych są domeną działalności naszej spółki. Podczas współpracy  udzielamy fachowej pomocy w poprawnym wypełnieniu wniosku oraz przygotowujemy niezbędną dokumentację. 

 

 

 

 

Finance Group sp. z o. o.
Ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
NIP 8851634950
Kontakt:
biuro @ finance-group.pl
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22
O Finance Group
Regulamin
Kariera
Preinkubacja

Formularz kredytowy
Formularz ubezpieczeniowy

Newsletter

Akceptuje Regulamin