Najważniejszą funkcją Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest wsparcie dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, a także wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane są projekty innowacyjne- zarówno w kraju jak i na poziomie międzynarodowym. Mogą być one związane z aplikacją nowych rozwiązań technologicznych, produktów, usług lub organizacji. Zadaniem programu jest zwiększenie dostępności dotacji dla innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach PO IG planowane są działania w zakresie promocji na rzecz gospodarki, eksportu, ale również wzmocnienia wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako kraju atrakcyjnego dla potencjalnych inwestorów. Program „Innowacyjna Gospodarka” ma za zadanie nakłonienie przedsiębiorstwa do działalności badawczo-rozwojowej, transferów rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy samymi przedsiębiorstwami. PO IG ma również na celu zachęcić do zakupów i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a następnie ich realizacji na terenie Rzeczypospolitej.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jest obecnie wdrażany na terenie całej Polski. Jest współfinansowany ze środków europejskich, a opracowany w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013.    Dokument PO IG prezentuje obecny stan polskiej gospodarki pod względem innowacyjności, konkurencyjności oraz bieżący stan sektora naukowo-badawczego. Wskazuje również pięć głównych celów do osiągnięcia w ciągu najbliższych lat zgodnie z założeniami tzw. „Strategii Lizbońskiej” i opisuje sposoby ich realizacji. Są to następujące cele:

  1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
  2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki.
  3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.
  4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym.
  5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.
Finance Group sp. z o. o.
Ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
NIP 8851634950
Kontakt:
biuro @ finance-group.pl
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22
O Finance Group
Regulamin
Kariera
Preinkubacja

Formularz kredytowy
Formularz ubezpieczeniowy

Newsletter

Akceptuje Regulamin