Celem każdego projektu o charakterze wzorniczym jest opracowanie wzoru przemysłowego lub użytkowego, a następnie wdrożenie go do produkcji. Oznacza to, że projekt składa się z dwóch faz: 1) fazy opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego i 2) fazy wdrożenia tego wzoru do produkcji.

Działanie 4.2 przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku krajowym i międzynarodowym dzięki stworzeniu laboratoriów do badań i rozwoju w swoim przedsiębiorstwie w celu wprowadzenia nowego wzoru produktu.