Działanie 4.3 adresowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pozwala ono uzyskać wsparcie finansowe na realizację inwestycji technologicznych mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat. Na tej podstawie dokonywana jest ocena wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Aby móc wziąć udział w konkursie należy posiadać zdolność kredytową umożliwiającą uzyskanie kredytu inwestycyjnego na warunkach komercyjnych oraz udokumentować wkład własny minimum 25% wydatków kwalifikowanych (wkład własny nie może być finansowany ze środków publicznych).

Ważne, że kredyt nie może zostać udzielony na zakup, leasing lub wynajem środków trwałych, w których została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

 

Lista banków udzielających Kredyt Technologiczny:

1) Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.

2) BRE Bank S.A.

3) Bank Polski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

4) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

5) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

6) Raiffeisen Bank Polska S.A.

 

Dla Działania 4.3 PO IG „Kredyt technologiczny” Bank Gospodarstwa Krajowego pełni funkcję instytucji wdrażającej. Maksymalna kwota wsparcia to 4 mln PLN.