Projekty realizowane w ramach działania 4.4 związane są z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych. Zastrzeżeniem jest brak możliwości uzyskania dofinansowania wyłącznie na projekty szkoleniowe 

i doradcze oraz organizacyjne. Mogą one natomiast stanowić część projektu inwestycyjnego. Projekty mogą być objęte wsparciem nie dłuższym niż 24 miesiące.

 

Typy projektów:

1) Inwestycyjne- (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie zastosowania nowych, tzn. stosowanych nie dłużej niż 3 lata na świecie bądź posiadających stopień rozpowszechnienia w branży nieprzekraczający 15%, rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach.

2) Organizacyjne- prowadzące do poprawy produktywności i efektywności, w tym np. marketingowe, logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania.

 

Wartość kwalifikująca się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 8 mln złotych i nie większa niż 160 mln złotych. Minimalna kwota wsparcia na inwestycje 

o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 mln złotych.