Działanie wspierające wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców, projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie:

  • tworzenia i zarządzania strukturą organizacyjną 
  • przygotowania wspólnych planów rozwoju kooperacji i wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców 
  • inwestycji realizowanych przez kooperujących przedsiębiorców niezbędnych dla funkcjonowania i dalszego rozwoju kooperacji