Działanie 5.3 skierowane jest do wysoce wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu. W tym m.in. do parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologii, centrów zaawansowanych technologii, centrów produktywności i innych ośrodków specjalistycznych usług dla przedsiębiorców. Kierowane głównie dla mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw. Minimalna wartość projektu nie może być niższa niż 40 mln PLN.

 

Przykładowe projekty:

  • doradztwo w zakresie przygotowania strategii rozwoju ośrodka uwzględniającej potrzeby przedsiębiorców,
  • doradztwo oraz promocję,
  • inwestycje (np. budowa lub rozbudowa budynków, specjalistycznego wyposażenia).