Finance Group wspiera realizację procesu pozyskania dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
Zasadniczą kwestią przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej jest pozyskanie środków finansowych umożliwiających stworzenie odpowiedniego zaplecza rzeczowego oraz zaistnienie na rynku.  Urzędy Pracy jako powiatowe jednostki organizacyjne, w związku z powierzonymi im zadaniami promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, prowadzą politykę rozwoju na rynku pracy. W ramach pomocy świadczonej przez UP, osoby podejmujące decyzję o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na ów cel. Aby pozyskać kapitał w ramach dofinansowania należy wystosować do Urzędu Pracy wniosek o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji sięgającej nawet 6-krotności średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, co daje równowartość kwocie  20496 zł.  Środki przyznane w ramach dofinansowania mogą zostać przeznaczone na zakup towarów i usług,  w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej.
Samo złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej nie jest jednak gwarantem ich otrzymania. Finance-Group wychodzi naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych przedsiębiorców, sprawnie i skutecznie przeprowadzając ich przez cały proces naboru. Usługi związane z pozyskiwaniem dotacji są domeną działalności naszej spółki. Podczas współpracy  udzielamy fachowej pomocy w poprawnym wypełnieniu wniosku oraz przygotowujemy niezbędną dokumentację. 

 

 

 

Finance Group sp. z o. o.
Ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
NIP 8851634950
Kontakt:
biuro @ finance-group.pl
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22
O Finance Group
Regulamin
Kariera
Preinkubacja

Formularz kredytowy
Formularz ubezpieczeniowy

Newsletter

Akceptuje Regulamin